oficiálna stránka basketbalového klubu

ŠKP 08 BANSKÁ BYSTRICA

VSTUP NA ZÁPASY


Domovský stánok pre zápasy Extraligy žien družstva BK ŠKP 08 Banská Bystrica:

Športová hala DUKLA, Cesta na štadión 28, 974 04  Banská Bystrica 4 


CENNÍK VSTUPNÉHO

Skupina divákov Cena vstupu na zápas
Dospelí dobrovoľné
Študenti a žiaci dobrovoľné
Dôchodcovia dobrovoľné
Deti do 6 rokov bezplatne

Vstup na stretnutia je bezplatný, ale radi uvítame Vaše dobrovoľné dary na podporu našich púm.

Pre priaznivcov družstva hostí sú vyhradené miesta v sektore A.


Účasťou na zápase sa účastník športového podujatia zaväzuje dodržiavať Organizačný (návštevný) poriadok športového podujatia a výslovne súhlasí so strpením príslušných úkonov a uplatnením prípadných sankcií zo strany organizátora podujatia voči nemu vyplývajúcich z prípadného konania účastníka podujatia v rozpore s ním.

Organizačný (návštevný) poriadok športového podujatia

Plán hľadiska Športovej haly DUKLA

Upozornenie pre divákov na povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí


 

2%