oficiálna stránka basketbalového klubu

ŠKP 08 BANSKÁ BYSTRICA

Extraliga žien ukončená, pumy na 5. mieste

Hracia komisia SBA-sekcia centrálna svojím rozhodnutím č. 239/201013 z dôvodu predĺženia zákazu konania športových podujatí v SR ústredným krízovým štábom SR do 30.03.2020 za účelom predchádzania vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19, kedy nie je možné predpokladať, do kedy toto opatrenie bude predlžované, rozhodla že:

ruší playoff a ukončuje súťaž Extraliga žien 2019/2020

schvaľuje poradie družstiev súťaže Extraliga žien 2019/2020 po základnej časti ku dňu 10.03.2020 v zmysle rozhodnutia HK SBA-C č. 236/200310, ktorým sa ukončila základná časť Extraligy žien 2019/2020 a uzavrela jej tabuľka,

pričom každé družstvo bude mať právo štartovať v Extralige žien aj v nasledujúcom ročníku 2020/2021.

Extraliga žien 2019/2020 - konečné poradie

Por. Družstvo
1. MBK Ružomberok
2. Piešťanské Čajky
3. YOUNG ANGELS Košice
4. ŠBK Šamorín
5. BK ŠKP 08 Banská Bystrica
6. Dubček Bratislava

2%